GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Održane predstave u vrtićima u sklopu projekta „Održive misli“ KK.06.3.1.07.0015

header odrzivemisli

Dana 13.lipnja 2019. godine održana je predstava pod nazivom „U šumici malenoj“ u sklopu projekta „Održive misli“ u Dječjem vrtiću Košutica u Ferdinandovcu.

Predstavu je izvelo Gradsko kazalište Đurđevac u trajanju od 30 minuta.

Tema predstava bila je pravilno odvajanje otpada, recikliranje te posljedice zagađenja. Kroz zanimljivu i dinamičnu radnju u šumskom svijetu i među životinjama, djeci je prikazano pravilno odvajanje otpada, važnost svakog pojedinca u sustavu održivog gospodarenja otpadom te posljedice zagađenja.

Cilj je da djeca usvoje navike pravilnog odvajanja i nauče važnost recikliranja od najranije dobi što će voditi smanjenju količina otpada na odlagalištu te njegov štetan utjecaj.

Projekt Održive misli provodi se u trajanju od 20 mjeseci, odnosno od 17. travnja 2018. – 17. prosinca 2019. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog fonda. 

Korisnik projekta je Grad Đurđevac, dok su partneri na provedbi projekta općine: Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete I Virje. Ukupan iznos projekta iznosi 492.494,32 kune, dok je iznos EU potpore je 418.620,16 kuna.

 

footer odrzivemisli

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.