GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članaka 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac KLASA: 601-02/22-01/45, URBROJ: 2137/15-68-22-4 od 18. srpnja 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

Tekst natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“  broj 88/22 od dana 29. srpnja 2022. godine (https://narodne-novine.nn.hr/), na mrežnim stranicama Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr  i na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac.

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac (pdf)