GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Potpisan ugovor za izgradnju fotonaponske elektrane na zgradi Dječjeg vrtića Košutica u sklopu projekta „One Sun Connecting North and South“

„One Sun Connecting North and South“  (Jedno sunce spaja sjever i jug) naziv je projekta za koji su u ponedjeljak 27. ožujka 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina  potpisani  ugovori o građenju te nadzor  građevinskih radova na fotonaponskim elektranama u tri grada i osam općina vrijedni preko milijun eura.

 Ugovore su potpisali  gradonačelnici i načelnici, odnosno predstavnici gradova Varaždin, Koprivnica i  Ludbreg,  te općina Vidovec, Ljubešćica, Legrad, Ferdinandovac, Đelekovec, Novigrad Podravski,  Virje te varaždinskog Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i  Regionalne energetska agencije Sjever.

 Potpisnici ugovora su uz podršku Regionalne energetske agencije Sjever aplicirali na norveške „grantove“  od koji su dobili 85 posto bespovratnih sredstava.

Projekt One Sun Connecting North and South usmjeren je na povećanje proizvodnje električne energije iz energije sunca i jačanje suradnje između hrvatskih i norveških subjekata javnog i privatnog sektora i akademske zajednice. Vrijednost projekta je 1.004.000 €  od čega je 85% iznosa bespovratno. Investicijski troškovi su 776.000 €, a taj se iznos odnosi na izgradnju solarnih elektrana. Projekt  One Sun Connecting North and South započeo je početnom konferencijom u kolovozu prošle godine a provodi se u okviru Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske te programskog sporazuma o financiranju programa „Energija i klimatske promjene“.

U okviru projekta, Općina Ferdinandovac  će izgraditi fotonaponsku elektranu snage 5 kw na zgradi Dječjeg vrtića Košutica u Ferdinandovcu.

 

solari potpisivanje 2 64217a4252946 700xr solari potpisivanje 5 64217a4262615 700xr  

solari potpisivanje 7 64217a427426f 700xr solari potpisivanje 64217a4241566 1200xr