GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, dana 8. lipnja 2015. donio je

RJEŠENJE o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac

I.
Za osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom u Općini Ferdinandovac imenuju se:

Stjepan Hrženjak OIB: 71776750584 iz Kalinovca na radnom mjestu referenta za graditeljstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu okoliša – voditelj vlastitog komunalnog pogona u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac – Koprivničko-križevačka županija.

II.
Ovo Rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac i internetskoj stranici Općine Ferdinandovac (www.ferdinandovac.hr) .

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 013-03/15-03/59
URBROJ: 2137/15-15-1
Ferdinandovac, 8. lipnja 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK:

Branko Kolar, prof.