GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Ministarstvo kulture odobrilo Općini Ferdinandovac 100.000 kuna za izradu projektne dokumentacije obnove župne crkve sv. Ferdinanda kralja

crkva Općina Ferdinandovac prijavila se na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. Prijavljeno je 1005 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 393.805.605,98 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, Ministarstvo kulture je za financiranje odobrilo 607 programa u ukupnom iznosu od 79.273.500,00, među kojima i Općini Ferdinandovac 100.000 kn za izradu projektne dokumentacije sanacije župne crkve sv. Ferdinanda kralja.

Sama zgrada crkve je u relativno lošem stanju koje se pogoršava, a odobrenim sredstvima financirati će se prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.) te izraditi
potrebna dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat...) odnosno sva dokumentacija potrebna za izvođenje radova.

Po ishođenju potrebne dokumentacije Općina u suradnji sa Crkvom planira prijaviti projekat sanacije na neki od raspoloživih EU ili nacionalnih natječaja za sufinanciranje samih radova.