GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Plaćanje komunalne i grobne naknade u poštanskom uredu Ferdinandovac bez naknade

Obavještavanju se obveznici plaćanja komunalne i grobne naknade da od 3. srpnja 2020. uplatnice-račune koje je izdaje Općina Ferdinandovac za komunalnu i grobnu naknadu mogu plaćati u Poštanskom uredu 48356 Ferdinandovac, bez poštanske naknade za plaćanje.

 

Poštanske naknade za usluge plaćanja uplatnica za komunalnu i grobnu naknadu u Poštanskom uredu Ferdinandovac snosit će Općina Ferdinandovac temeljem Odluke o sufinanciranju poštanskih usluga i sklopljenog Ugovor o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.