GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Ferdinandovac objavljuje javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to u:

Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac:
1 polaznik – magistar informatičke, ekonomske ili upravno-pravne struke ili stručni specijalist informatičke, ekonomske ili upravno-pravne struke (odnosno VSS navedene struke).

Radno mjesto: voditelj službe za opće, upravne i financijsko-računovodstvene poslove.

 

Primanje polaznika u Općinu Ferdinandovac provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa" te kandidati pored uvjeta navedene stručne spreme moraju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja: da se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana i da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Polaznik nema status službenika i ne prima naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Općina podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta). Prava i obaveze polaznika i Općine bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijavama je potrebno priložiti:

kratki životopis,
presliku diplome,
potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje.
Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o postupku prijama u službu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac u koji se polaznik prima odlučit će o izboru kandidata.
Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.
Prijave se podnose na adresu: Općina Ferdinandovac (stručno osposobljavanje za rad) Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na Oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

KLASA:112-06/14-03/39
URBROJ:2137/15-14-1
Ferdinandovac, 13. svibnja 2014.

OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK:
Branko Kolar, prof.