GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

POZIV za podnošenje prijava štete nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Općine Ferdinandovac

POPLAVA

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE DRNJE, OPĆINE FERDINANDOVAC, OPĆINE GOLA, OPĆINE HLEBINE, OPĆINE LEGRAD i OPĆINE PETERANEC, KLASA: 920-02/23-01/41, UR.BROJ: 2137-04/11-23-7 od 16.08.2023. objavljuje se

POZIV

za podnošenje prijava štete

nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Općine Ferdinandovac

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina koje su bile ugrožene poplavom na području Općine Ferdinandovac da prijave štete Općini Ferdinandovac nastale na poljoprivredi i građevinama djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE u  razdoblju od 06.08. do 09.08. 2023. godine.

Prijava štete se podnosi na propisanom Obrascu PN koji je priložen uz ovaj Poziv.

ROK ZA PRIJAVU zaključno do 24. kolovoza 2023. godine.

 

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

- za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)

- za štete na stambenim, gospodarskim objektima dostaviti fotografije oštećenja (nije obavezno).

Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje i/ili broj katastarske čestice.

U prijavi štete na poljoprivrednoj kulturi potrebno navesti poljoprivrednu kulturu, površinu (u ha) i postotak štete za poljoprivrednu kulturu.

Kod ispunjavanja obrasca obvezna su sva polja od važnosti za područje i vrstu štete.

Popunjeni i potpisani obrazac možete dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac u uredovno vrijeme odjela ili e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Napominjemo da je samo potpuno popunjen i pravodobno dostavljen Obrazac PN moguće dalje upisati u aplikaciju Registra štete.

Kontakt broj za dodatne informacije: 048/817-013.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

na području Općine Ferdinandovac

Obrazac PN (obrazac za prijavu štete)

Odluka o proglašenju elementarne nepogode