Javni poziv LAG-a

Lokalna akcijska grupa Podravina objavljuje javni poziv za dostavu projektnih ideja za provedbu Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a Podravina LAG Podravina poziva sve zainteresirane građane, trgovačka društva, OPG-e, zadruge, udruge, javne ustanove i širu zainteresiranu javnost s područja LAG-a (grad Đurđevac te općine Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje) da prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju te podizanju kvalitete života stanovnika na području LAG-a.
Prikupljanje projektnih ideja preduvjet je za izradu Lokalne razvojne strategije područja LAG-a Podravina te prilika da svi zainteresirani lokalni dionici uključe svoje razvojne ideje u zajedničku razvojnu strategiju. Sukladno propisanoj metodologiji izrade Lokalne strategije razvoja, stvorit će se baza projekata koje će se ocjenjivati prema unaprijed utvrđenim kriterijima te će se projektne ideje koje ostvare najveći broj bodova uključiti u Akcijski plan provedbe Lokalne strategije razvoja LAG-a Podravina.

Opširnije...

Održana 1. sjednica LAG-a „Podravina"

Održana 1. sjednica LAG-a „Podravina"

Sjednici je prisustvovalo 11 članova Upravnog odbora LAG-a „PODRAVINA", tajnica LAG-a i predstavnik PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja. Predsjednik LAG-a „PODRAVINA" gospodin Branko Sobota informirao je prisutne da su sukladno dogovoru na Osnivačkoj skupštini LAG-a „PODRAVINA" poduzete radnje za registraciju udruge te je LAG „PODRAVINA" registriran kao udruga pri nadležnim tijelima državne uprave.
Na sjednici su donešeni Plan rada i Financijski plan Udruge za 2012. godinu te su donešene odluke o visini godišnjeg iznosa članarine za osnivače LAG-a „PODRAVINA", potpisivanju Sporazuma s POROM Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja o stručnoj i tehničkoj pomoći LAG-u „PODRAVINA" te potpisivanju Ugovora o radu na određeno vrijeme za tajnicu udruge.
Donošenjem navedenih dokumenata ostvareni su svi preduvjeti za rad i financiranje LAG-a „PODRAVINA" te za nastavak već započetih aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a „PODRAVINA".

Stranica 3 od 3