GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju PRAVILNIK

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju PRAVILNIK