GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javna rasprava u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. Godinu

Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Obrazloženje - za prijedlog proračuna 2022. godinu

Vodič za građane - prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju-Prijedlog Proračuna za 2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun za 2022. godinu

 

Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

Obrazloženje - za prijedlog proračuna 2022. godinu

Vodič za građane - prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju-Prijedlog Proračuna za 2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju - Proračun za 2022. godinu