GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac

Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Opći uvjeti ugovora s korisnicima

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE