GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Započeli su radovi na sanaciji odlagališta

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

U prostorijama Općine Ferdinandovac dana 26. svibnja 2021. godine održano je uvođenje u posao izvođača radova, Bagerkop-Roberto d.o.o., Ključićka 1/a, Novi Marof te su na gradilištu započeli radovi na sanaciji odlagališta otpada ''Orl''.

Na uvođenju u posao, osim predstavnika Izvođača i Općine Ferdinandovac (Naručitelj), prisustvovali su i predstavnici izvršitelja usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova, zajednica ponuditelja Hidro Una d.o.o. iz Zagreba i Vododer d.o.o. iz Zagreba te izvršitelj usluge upravljanja projektom, tvrtka PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba.

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Orl''provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0007). Ukupna vrijednost projekta, kao i prihvatljivi troškovi iznosi 14.949.062,50 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 12.706.703,12 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10% prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz Općine Ferdinandovac.

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 – Ispravak), a obuhvaća iskop cjelokupnog otpada, sušenje dijela otpada koji se nalazi ispod razine podzemne vode, izvedbu temeljnog brtvenog (atenuacijskog) sloja, konačnu ugradnju otpada na temeljni brtveni sustav prema projektom definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju obodne servisne prometnica, izgradnju ograde oko prostora odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje prostora odlagališta.

Predviđeno trajanje radova iznosi devet mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole, nakon čega slijedi operativna faza projekta – monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije spriječit će se daljnji negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje i postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova, te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Sve informacije vezane uz projekt su dostupne na web stranicama Općine Ferdinandovac.

Slika Ferdinandovac objava

*Objava isključiva je odgovornost Općine Ferdinadovac

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.