GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

centar ferdinandovcaNa temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15. i 5/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21),  općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2024 kultura

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi


Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Kriteriji ocjenjivanja projekata/programa udruga prijavljenih na Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta ili programa

Obrazac B.2. - Financijski izvještaj projekta ili programa