GTranslate

Croatian English French German Hungarian Italian Spanish

Traži

Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac raspisala je Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.

Tekst Javnog natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 84/22 od dana 20. srpnja 2022. godine (https://narodne-novine.nn.hr/ ), na mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr i na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.

Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Obrazac izjave o nepostojanju zapreka za prijam u službu