Oglas za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

DJEČJI VRTIĆ ''KOŠUTICA''
FERDINANDOVAC

KLASA: 601-02/14-01/08
URBROJ: 2137/15-68-14-1
Ferdinandovac, 6. ožujka 2014.

Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. i članka 6. stavka 3. Pravilnika o radu KLASA: 601-02/09-01/04, URBROJ: 2137-68/09-1 od 28. travnja 2009, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2014. donijelo je

O D L U K U o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Opširnije...

Potkategorije

Stranica 5 od 5