Odluka o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 16. sjednici održanoj 20. listopada 2015. donijelo je

ODLUKU o izboru radnice na radno mjesto odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

Opširnije...

Natječaj za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 15. sjednici održanoj 29. rujna 2015. donijelo je

ODLUKU o objavi Natječaja za izbor radnice/radnika na radno mjesto odgojiteljice/odgojitelja

Opširnije...

Lista reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13), članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98) i članka 53. stavka 1. točke 20. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), a pozivom na Obavijest roditeljima o predbilježbi upisa djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 032-01/15-01/01, URBROJ: 2137/15-15-1 od 26. svibnja 2015) ravnateljica Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac, predlaže slijedeću

Listu reda prvenstva pri upisu (nove) djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Obavijest Dječjeg vrtića „Košutica" Ferdinandovac

Obavještavaju se roditelji s područja Općine Ferdinandovac da će se predbilježbe za upis djece u pedagošku 2014/2015. godinu vršiti u Dječjem vrtiću „Košutica" Ferdinandovac, Trg slobode 36 od 16. do 30. lipnja 2014. svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

U Dječji vrtić se primaju djeca od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu.

Ravnateljica: Nevenka Kovačić

Potkategorije

Stranica 4 od 5