Saziv 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000),

S A Z I V A M

21. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za srijedu, 28. rujna 2016. s početkom u 13:30 sati

Opširnije...

Saziv 19. sjednice Upravnog vijeća

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000. godine,

S A Z I V A M

19. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za ponedjeljak, 20. lipnja 2016. s početkom u 09:00 sati

Opširnije...

Odluka o izboru radnice na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 46. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137-68/14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 14. sjednici održanoj 29. srpnja 2015. donijelo je

ODLUKU o izboru radnice na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme

Opširnije...

Stranica 7 od 8