Odluka o prijmu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07. i 94/13), članka 3. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Košutica“ Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke“ županije broj 4/98) i članka 45. i 53. stavka 1. točke 20. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/14-01/18, URBROJ: 2137/15-68-14-1 od 6. listopada 2014), Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 13. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. donijelo je

ODLUKU o prijmu nove djece u Dječji vrtić KOŠUTICA Ferdinandovac u pedagošku 2015/2016. godinu

Opširnije...

Zaključci i Odluke s 8. sjednice UV Dječjeg vrtića KOŠUTICA

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. donijelo je

Opširnije...

Saziv 5. sjednice UV Dječjeg vrtića "Košutica"

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000. godine,

S A Z I V A M 

5. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Košutica'' Ferdinandovac za četvrtak 7. ožujka 2014. s početkom u 09.00 sati. Sjednica će se održati u Vijećnici Općine Ferdinandovac, Ferdinandovac, Trg slobode 28.

CIJELI TEKST SAZIVA

Stranica 8 od 8