Saziv 21. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA

Na temelju članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac (KLASA: 601-02/00-01/21, URBROJ: 2137-68-00-1 od 14. srpnja 2000),

S A Z I V A M

21. sjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac za srijedu, 28. rujna 2016. s početkom u 13:30 sati

Opširnije...

Stranica 2 od 4