Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja novog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Izvješće o provedenom savjetovanju

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

 

Nacrt Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

 

Obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika  o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Odluke sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU OPĆEG AKTA

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ferdinandovac

Obrazac savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Opći uvjeti ugovora s korisnicima

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), sukladno članku 32. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su obvezne uskladiti svoje opće akte s izmjenama. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Savjetovanje traje od 11. siječnja do 12. veljače 2021.

Obrazac se šalje na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Izmjene i dopune Statatuta

Sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), sukladno članku 32. Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su obvezne uskladiti svoje opće akte s izmjenama. 

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Savjetovanje traje od 11. siječnja do 12. veljače 2021.

Obrazac se šalje na e-mail: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr    

Nacrt Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Izmjene i dopune Poslovnika