Proračun

Prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023.

Obrazloženje prijedloga Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023.

Vodič za građane uz proračun Općine Ferdinandovac za 2023.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (pdf)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. (pdf)

Polugodišnji izvještaj o utrošku proračunske zalihe Općine Ferdinandovac za prvo polugodište 2022. (pdf)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. (pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu (pdf)

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac u 2021. (pdf)

Izvještaj o utrošku proračunske zalihe u 2021. (pdf)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (pdf)

Proračun Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (pdf)

Prijelog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu (excel)

Vodič za građane - prijedlog Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. (pdf)

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2021.-2023. (pdf)

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. (pdf)

Proračunska zaliha za prvo polugodište 2021. (pdf)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za prvo polugodište 2021. (pdf)

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2021. (pdf)

Plan razvojnih programa Općine Ferdinandovac 2021-2023 (pdf)

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. (pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (excel)

Proračun Općine Ferdinandovac za 2021. Godinu (excel)

Proračun Općine ferdinandovac za 2021. PDF

Plan razvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2021-2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. Godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fedrinandovac za 2020. God. (excel)

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Fedrinandovac za 2020. God. (pdf)

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2020-2022.

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. Godinu

Polugodišnji izvještaj o korištenju proračunske zalihe Općine Ferdinandovac za 2020. (pdf)

Polugodišnji izvještaj o Planu prazvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2020. (pdf)

Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. (pdf)

Polugodišnji izvještaj Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. (excell)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. Godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (excell)

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. Godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (pdf)

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine (pdf)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (excell)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (pdf)

Godišnji izvještaj o utrošku Proračunske zalihe Općine Ferdinandovac u 2019. godini (pdf)

Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za razdoblje 01.01. do 31. 12.2019. godine (pdf)

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (pdf)

Plan razvojnih programa za razdoblje 2020. - 2022. (PDF)

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine (PDF)

Proračun Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (XLSX)

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. (XLSX)

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu (PDF)

Proračun Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (PDF)

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. (PDF)

Javna rasprava u svezi donošenja Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu i projekcija za 2021. I 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (PDF, datum objave: 16.09.2019.)

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (PDF)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2019. godinu (PDF)

Proračun Općine Ferdinandovac za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu (datum objave: 21.01.2019.)

I. izmjene i dopune Proračuna OF za 2018. (datum objave: 21.01.2019.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. Godinu (datum objave: 21.01.2019.)

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu (datum objave: 21.01.2019.)

Proračun Općine Ferdinandovac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Ferdinandovac za 2017. godinu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017. GODINE

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU OPĆINE FERDINANDOVAC ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE 

PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

PRORAČUN OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2016. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE FERDINANDOVAC ZA 2015. GODINU

PRORAĈUN Općine Ferdinandovac za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Općine Ferdinandovac za 2013. godinu