Odluke i dokumenti sa 13. sjednice Općinskog vijeća

I. izmjene i dopune Proračuna 2022.

I. izmjene Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture 2022.

I. izmjene Programa javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2022.

I. izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2022.

Odluka o davanju koncesije za dimnjačarske poslove

Odluka o donošenju Procjene rizika

Odluka o isplati regresa službenicima i namještenicima

Odluka o sufinanciranju obnove kolnika

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Ferdinandovac

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2021

Odluke i dokumenti sa 12. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj 2021.

Izvršenje zaliha i plan razvojnih

Kodeks ponašanja Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt dječje igralište

Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu na području Općine Ferdinandovac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -rekonstrukcija ceste NC20

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -sanacija kolnika

Odluka o raspodjeli rezultatata za 2021.

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata 2022.

Odluka oslobođenje plaćanja vrtića za svibanj 2022.

Odluka osnovica i koeficijent za obračun plaće ili naknade načelnika

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2021. godine

Zaključak o davanju suglasnosti za povećanje osnovice plaće

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba vjerskih zajednica na području Općine Ferdinanndovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera turizam 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa primarna zdravstvena zaštita 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Odluke i dokumenti sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje Općine Ferdinandovac

Zaključak o usvajanju izvješća inventurne komisije za 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2021

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021.

Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.7 do 31.12.2021.

Zaključak o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.