Odluke i dokumenti s 42. sjednice Općinskog vijeća

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluka o darivanju umirovljenika, korisnika socijalne pomoći i osoba u stanju potrebe u 2021.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -sanacija asfaltnog kolnika

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Ferdinandovac za 2020. godinu

Odluke o odabiru ponude -projektantski nadzor sanacija odlagališa Orl

Zaključak o usvajanju Izvještaja proračunske zalihe od 1.7. do 31.12.2020. godine

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru radnice u Dječji vrtić - odgojiteljica na neodređeno

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru radnice u Dječji vrtić-odgojiteljica

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru stručne suradnice u Dječji vrtić

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru zdrastvenog voditelja u Dječji vrtić

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac za pedagošku 2021-2022. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana socijalne skrbi za 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac za 2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Ferdinanndovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba vjerskih zajednica na području Općine Ferdinanndovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta RH u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Ferdinandovac u 2020.

Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama odbačenog otpada u 2020. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu načelnika za razdoblje od 1.7 do 31.12.2020.

Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Odluke i dokumenti s 40. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - javna rasvjeta

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -rekonstrukcija ceste Laz

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -rekonstrukcija ceste Tolnica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude -Uređenje groblja

Odluka o sufinanciranju obnove kolnika

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ferdinandovac

Program mjera osiguranja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

Statutarna odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Ferdinandovac

Zaključak o usvajanju izvješća inventurne komisije za 2020.