Javni poziv za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

tractor working the farmland soil agriculture farmers t20 AVoVP0Općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje plaćanja premije osiguranje poljoprivrednih kultura u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 1. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javni pozivom za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja i Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

U srijedu, 24. lipnja 2020., s početkom u 19,00 sati održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac KLASA: 940-04/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020. godine. U nastavku teksta dostupan je Zapisnik s javnog otvaranja.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Na temelju članka 7., stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 940-04/19-01/03,  URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020.), Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac objavljuje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac KLASA: 940-04/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020. održati će se:

  1. lipnja 2020. godine, u prostorijama Općine Ferdinandovac, općinska zgrada na adresi Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, s početkom u 19,00 sati.

Javno otvaranje ponuda održati će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 31., stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18. i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac, (''Službeni glasnik koprivničko-križevačke županije'' broj 15/19), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac objavljuje  Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Ponude na natječaj dostavljaju se na adresu Općine Ferdinandovac – poštom preporučeno ili osobnom dostavom u Jedinstveni upravni odjel u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

Tekst javnog natječaja i dokumentacija za slanje ponude :

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

PRILOZI JAVNOM NATJEČAJU:

PRILOG 1 - Popis čestica

PRILOG 3 - Prvenstveno pravo zakupa

PRILOG 9 - Pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje

 

PRILOZI - OBRASCI (obrazac ponude i ostali obrasci koji se prilažu ponudi):

PRILOG 2 - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

PRILOG 4 - izjavu da nema duga s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske

PRILOG 5 - Izjava o korištenju osobnih podataka

PRILOG 6 - Gospodarski program

PRILOG 7 - Izjava povezane osobe

PRILOG 8 - Izjava o ispunjavanju gospodarskog programa iz dosadašnjeg ugovora

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.) (DOSTUPAN OVDJE) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 13. svibnja 2020. objavljuje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE) !

 

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr .

Stranica 11 od 20