Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - spremač

cistac ilustracijaNa temelju odredbe članka 19. st. 1., u svezi čl. 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18,112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac raspisala je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac  na radno mjesto - spremač, kategorija: IV., potkategorija: namještenici II. potkategorije, razina potkategorije: 2, klasifikacijski rang: 13., broj izvršitelja: 1, radno vrijeme: puno radno vrijeme – 40 sati tjedno.

Javni natječaj sukladno članku 17.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 5/22, poveznica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8329065.html

 

Javni natječaj

Javni natječaj poveznica „Narodne novine“ br.5/22 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8329065.html

UPUTE I OBAVIJEST KANDIDATIMA

Obrazac izjave o nepostojanju zapreka za prijam u službu

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2021./2022.

studenti ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2021./2022.

Tekst Javnog natječaja dostupan je ovdje.

Rok za prijavu je od 19. listopada do zaključno 3. studenog 2021. godine.

Obrasci za podnošenje prijave na Javni natječaj:

- Prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2021./2022.

- Izjava o broju članova domaćinstva

- Izjava o neprimanju studentske stipendije/kredita

- Privola za obradu osobnih podataka

Obrasci za dodatne bodove:

- Izjava za djecu samohranih roditelja

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija dostupna je ovdje.

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac dostupan je ovdje.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

finances and budgeting businessman stacking coins GYFTLC6 1Na temelju članka 11. Programa potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/21) općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 11. listopada 2021. raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini.

Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2021.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 1.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 2.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o nastavku obavljanja djelatnosti min. 2 godine

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac na radno mjesto referenta za računovodstvene poslove – obavijest o ishodu javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: pročelnica) je sukladno Planu prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac za 2021. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 1/21. i 14/21) raspisala Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac na radno mjesto referenta za računovodstvene poslove (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 88/21 od 6. kolovoza 2021. godine i na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr .

Postupak provedbe Natječaja provodilo je Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac koje je po provedenom testiranju  znanja i sposobnosti  kandidata te nakon razgovora s kandidatima pročelnici podnijelo izvješće o provedenom natječaju i rezultatima testiranja.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, Pročelnica je donijela rješenje o prijmu kojim je u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac na radno mjesto referenta za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme primljena Željka Bosorić Baruškin.

Stranica 8 od 20