Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

zaglavlje m42Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14,70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije““ broj 6/13, 1/18. i 5/20) i članka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Upute za prijavitelje 2021.

Kriteriji za procjenu kvalitete prijave

 

Dokumenti za preuzimanje:

 

A. OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

B. OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI ODBRENOG PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta/programa

Obrazac B.2. – Financijski izvještaj provedbe projekta/programa.

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

aerial view of village houses with gardens PG54JWYNa temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.) (DOSTUPAN OVDJE) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 11. veljače 2021. objavljuje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

 

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr .

Izmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

Traktor ore na poljuOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je Izmjene Javnog poziva za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

 

Ovdje  možete preuzeti pročišćeni tekst Javnog poziva s izmjenamaIzmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura.

Izmjene su u tekstu Javnog poziva označene crvenom bojom.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  1. osigurana sredstava za provođenje aktivnosti Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja, povećana su s 5.000,00 kuna na 15.000,00 kuna,
  2. produljen je rok trajanja poziva i rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje do 28. prosinca 2020. godine (odnosno do utroška sredstava),
  3. korisnik potpore može ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da je platio najmanje 30% iznosa ugovorene premije osiguranja.

Izmjene Javnog poziva su sukladne su Programu potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.  i  Izmjenama Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Obrasci za prijavu na Javni poziv:

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

Krave na livadi, ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 28. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javnim pozivom za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica , Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020. i Izmjenom Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0237, i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”.

 

Natječaj je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=109814065

EU ESF projekt lenta

Stranica 10 od 20