Općinski načelnik potpisao ugovore o stipendiranju studenata

IMG 2993U subotu, 31. ožujka 2018. godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac sklopio je ugovore o stipendiranju sa studentima s područja Općine Ferdinandovac.

Temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, pravo na dodjelu studentskih stipendija ostvarilo je 12 studenata koji su ostvarili najviše bodova prema kriterijima „uspjeh u prethodnom školovanju“, „godina studija“, „nadarenost“, „prihod po članu domaćinstva“ , „težina studija“ i „dodatni bodovi“ propisanima Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac.

Opširnije...

JAVNI POZIV A-0033523 za sufinanciranje : Mjere 1. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava i Mjere 2. – osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva

Pozivaju se zainteresirani poljoprivredni proizvođači, poljoprivredne udruge, obrtnici, zadruge i trgovačka društva u djelatnosti poljoprivrede da, u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2018. godinu na poziciji A-0033523, za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac i osiguranje ratarskih i povrtlarskih kultura u 2018. godini, podnesu zahtjev za sufinanciranje. 

Za provođenje aktivnosti Mjera 1. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja junica i krava. poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna.

Za provođenje aktivnosti Mjera 2. – osiguranje ratarskih i povrtlarskih usjeva poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna. 

Javni poziv traje do 31. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi. 

Poziv
Obrazac zahtjeva osjemenjivanje
Obrazac zahtjeva osiguranje usjeva

Program potpora male vrijednosti poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2018. godinu

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA: Izgradnja pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici

Općina Ferdinandovac poziva zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave radova za izgradnju pješačke staze u naselju Ferdinandovac u Mirogojskoj ulici na čestici 338 k.o. Ferdinandovac prema Glavnom projektu broj : TD 04-05-2018 (od 19. veljače 2018.) koji se nalazi u privitku Poziva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 135.000,00 kn (bez PDV-a). 

Poziv

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4

Glavni projekt 

Stranica 15 od 20