Odluka o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. donijelo je

ODLUKU o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Opširnije...

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Opširnije...

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2013/2014. godinu

Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac – pročišćeni tekst, KLASA: 604-02/13-01/101, URBROJ: 2137/15-13-1 od 10. listopada 2013.godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2013/2014. godinu

Opširnije...

Natječaj za stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac KLASA: 604-02/09-01/02, URBROJ: 2137/15-09-1 od 22. listopada 2009.godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2012/2013. godinu
I.
Studentske stipendije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2012/2013. godinu.
Gornja granica starosti stipendiranih studenata je 25 godina.
II.
Visina pojedinačne svote studentske stipendije je 600,00 kuna mjesečno tako da je ukupna svota stipendije po studentu 6.000,00 kuna.
Studentske stipendije dodijelit će se desetorici (10) studenata s kojima će se zaključiti ugovor o stipendiranju.
Prednost kod odabira kandidata po natječaju imaju redovni te studenti deficitarnih struka s područje Općine Ferdinandovac.

Opširnije...

Stranica 12 od 12