Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sport golTemeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15 i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Upute za prijavitelje

 

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022.

Poljoprivredno polje, nasadPozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 145.000,00 kuna, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2022. godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.

Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 15.000,00 kuna.

 

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 120.000,00 kuna.

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 10.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web stranici: www.ferdinandovac.hr.

Javni poziv traje do  najkasnije do 28. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022.

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Obrasci:

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u 2022.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2022.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2022.

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

kuce ulica ilustracijaNa temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 31/21). (DOSTUPAN OVDJE) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 4. ožujka 2022. objavljuje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 31/21).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

hrpe kovanica stednja naknada ilustracijaOpćinski načelnik objavljuje Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac.

U svrhu osiguranja dostupnosti i kontinuiteta primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac donijelo je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, a Program je usmjeren na zapošljavanje doktora medicine/doktora medicine specijalista obiteljske medicine na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu i zadržavanje na navedenom radnom mjestu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu može podnijeti doktor medicine/doktor medicine specijalista obiteljske medicine zaposlen na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu.

Zahtjev se podnosi na način i u roku propisanima Javnim pozivom.

 

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

 

Obrazac 1 Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2022. Godinu

 

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac na radno mjesto spremača – obavijest o ishodu javnog natječaja

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac (u daljnjem tekstu: pročelnica) je sukladno Planu prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac za 2022. godinu raspisala Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac na radno mjesto spremača (u daljnjem tekstu: Natječaj) koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 5/22 od 12. siječnja 2022. godine i na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr .

Postupak provedbe Natječaja provodilo je Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac koje je po provedenom testiranju  znanja i sposobnosti  kandidata te nakon razgovora s kandidatima pročelnici podnijelo izvješće o provedenom natječaju i rezultatima testiranja.

Na temelju ukupno ostvarenih rezultata kandidata, Pročelnica je donijela rješenje o prijmu kojim je u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac na radno mjesto spremačice na neodređeno vrijeme primljena Valentina Sandrini.

Stranica 7 od 20