Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja i Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

krave ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti

za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja i Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica.

 

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjeve za plaćanje premije osiguranja i  sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica u 2021. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 28. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2021. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javnim pozivom i Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja i Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

 

Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

 

Obrasci za Mjeru 1: Plaćanje premije osiguranja

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja
  2. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

 

Obrasci za Mjeru 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

  1. Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica
  2. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac

zaglavlje m42Općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac.

Javni natječaj raspisuje se za poslovni prostor: poslovne prostorije caffe bara u Javnoj zgradi  svlačionica, pomoćne prostorije nogometnog kluba, caffe bar, Ferdinandovac, TRG SLOBODE 35, Trg slobode 35, 48356 Ferdinandovac, kčbr. 752, zk.ul.br. 3035, k.o. Ferdinandovac, površine 128 m2.

Uvjeti, rok te način prijave (podnošenja ponude) na Javni natječaj dostupni su u tekstu Javnog natječaja.

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Obrazac prijave na Javni poziv za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Ferdinandovac

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

lijecnica obiteljske medicine ilustracijaOpćinski načelnik objavljuje Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac.

U svrhu osiguranja dostupnosti i kontinuiteta primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac donijelo je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, a Program je usmjeren na zapošljavanje doktora medicine/doktora medicine specijalista obiteljske medicine na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu i zadržavanje na navedenom radnom mjestu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu može podnijeti doktor medicine/doktor medicine specijalista obiteljske medicine zaposlen na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu.

Zahtjev se podnosi na način i u roku propisanima Javnim pozivom.

 

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

 

Obrazac 1 Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2021. Godinu

 

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

Obavijest učenicima srednjih škola o sufinanciranju prijevoza u 2021. godini

autobus prijevoz ilustracijaPravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvaruju svi redovni učenici srednjih škola na području RH koji imaju prebivalište na području Općine Ferdinandovac.

Naknada troškova prijevoza za 2. polugodište  školske godine 2020./2021. iznosi 250,00 kuna.

Naknada troškova prijevoza za 1. polugodište  školske godine 2021./2022. iznosi 250,00 kuna.

 

Za ostvarivanje prava potrebno je predati Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac :

- potvrdu srednje škole (iz koje je vidljivo da je učenik upisan u školsku godinu 2020./2021. kao redovni učenik te da ima prebivalište na području Općine Ferdinandovac) – samo ako potvrda nije već dostavljena u 2020.

-popunjen obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza (zahtjev popunjava učenik ili roditelj/skrbnik učenika na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini ili dolje u tekstu).

 

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Ferdinandovac u 2021. godini.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza – za 2. polugodište školske godine 2020./2021.

Obrazac Zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza – za 1. polugodište školske godine 2021./2022.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

zaglavlje m42Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14,70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije““ broj 6/13, 1/18. i 5/20) i članka 13. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 16/15), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

Upute za prijavitelje 2021.

Kriteriji za procjenu kvalitete prijave

 

Dokumenti za preuzimanje:

 

A. OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

B. OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI ODBRENOG PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta/programa

Obrazac B.2. – Financijski izvještaj provedbe projekta/programa.

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

aerial view of village houses with gardens PG54JWYNa temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.) (DOSTUPAN OVDJE) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 11. veljače 2021. objavljuje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

 

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr .

Stranica 7 od 17