Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac raspisala je Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.

Tekst Javnog natječaja objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 84/22 od dana 20. srpnja 2022. godine (https://narodne-novine.nn.hr/ ), na mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr i na Oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac.

Javni natječaj za prijam u službu - stručni suradnik za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Obrazac izjave o nepostojanju zapreka za prijam u službu

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

uklanjanje ruševne kuće, ilustracija

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 29. lipnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini.

 

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati  će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2022. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2022. godinu za tu namjenu.

 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2022. godine.

 

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

 

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

 

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sport golOdlukom se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu, a koji je 5. travnja 2022. godine objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr  .

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Odluka o sufinanciranju projekata/programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sufinanciranje poslovna ilustracijaOdlukom se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu, a koji je 5. travnja 2022. godine objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr .

Odluka o sufinanciranju projekata/programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. Godinu

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

centar ferdinandovcaTemeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15 i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Upute za prijavitelje

 

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

Stranica 6 od 20