Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga 2016.

Općina Ferdinandovac poziva sve udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta, rekreacije, kulture i ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu.

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ferdinandovac u 2016. godini

  1. Obrazac opisa projekta PROGRAMA
  2. Obrazac Proračuna
  3. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
  4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  5. Nacrt Ugovora
  6. Obrazac opisnog izvještaja projekta
  7. Obrazac financijskog izvještaja projekta
  8. Obrazac izjave o partnerstvu
  9. Obrazac Izjave o nekažnjavanju
  10. Obrazac o ispunjenim obvezama

        PROT POT
        Upute za prijavitelje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Ferdinandovcu

Opširnije...

Bagatelna javna nabava - Modernizacija javne rasvjete na području Općine Ferdinandovac

Na temelju članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 6/13) i članka 7. Odluke o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti KLASA: 022-05/14-03/49, URBROJ: 2137/15-14-1 od 21. srpnja 2014, općinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je

ODLUKU o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

Opširnije...

JAVNI POZIV - rasprava za elaborat NC 3

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 022-05/15-03/67
URBROJ: 2137/15-15-1
Ferdinandovac, 21. srpnja 2015.
Tel: 048 817 011, faks: 048 817 200
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
OIB:49223263989

Na temelju članka 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13,
148/13. i 92/14) i članka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj: 5/15), Općina Ferdinandovac objavljuje

JAVNI POZIV

Opširnije...

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac – pročišćeni tekst, KLASA: 604-02/14-01/63, URBROJ: 2137/15-14-1 od 9. listopada 2014. godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2014/2015. godinu

Opširnije...

Odluka o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine" broj 10/97, 107/07. i 94/13) i članka 37. Statuta Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac KLASA: 601-02/98-01/19, URBROJ: 2137-68/98-1 od 7. rujna 1998. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac na 8. sjednici održanoj 31. srpnja 2014. donijelo je

ODLUKU o raspisivanju Oglasa za izbor radnice/radnika na radno mjesto kuharice/kuhara

Opširnije...

Stranica 19 od 20