Natječaj za stipendije

Na temelju članka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac KLASA: 604-02/09-01/02, URBROJ: 2137/15-09-1 od 22. listopada 2009.godine, općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Ferdinandovac za akademsku 2012/2013. godinu
I.
Studentske stipendije dodjeljuju se redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Ferdinandovac za akademsku 2012/2013. godinu.
Gornja granica starosti stipendiranih studenata je 25 godina.
II.
Visina pojedinačne svote studentske stipendije je 600,00 kuna mjesečno tako da je ukupna svota stipendije po studentu 6.000,00 kuna.
Studentske stipendije dodijelit će se desetorici (10) studenata s kojima će se zaključiti ugovor o stipendiranju.
Prednost kod odabira kandidata po natječaju imaju redovni te studenti deficitarnih struka s područje Općine Ferdinandovac.

Opširnije...

Stranica 20 od 20