Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

aerial view of village houses with gardens PG54JWYNa temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.) (DOSTUPAN OVDJE) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 11. veljače 2021. objavljuje

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini

 

UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

 

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac (KLASA: 370-02/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-19-2 od 16. prosinca 2019.).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: opcina.ferdinandovac1@kc.t-com.hr .

Izmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

Traktor ore na poljuOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je Izmjene Javnog poziva za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

 

Ovdje  možete preuzeti pročišćeni tekst Javnog poziva s izmjenamaIzmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura.

Izmjene su u tekstu Javnog poziva označene crvenom bojom.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  1. osigurana sredstava za provođenje aktivnosti Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja, povećana su s 5.000,00 kuna na 15.000,00 kuna,
  2. produljen je rok trajanja poziva i rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje do 28. prosinca 2020. godine (odnosno do utroška sredstava),
  3. korisnik potpore može ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da je platio najmanje 30% iznosa ugovorene premije osiguranja.

Izmjene Javnog poziva su sukladne su Programu potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.  i  Izmjenama Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Obrasci za prijavu na Javni poziv:

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

Krave na livadi, ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 28. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javnim pozivom za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica , Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020. i Izmjenom Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0237, i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”.

 

Natječaj je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=109814065

EU ESF projekt lenta

Javni poziv za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

tractor working the farmland soil agriculture farmers t20 AVoVP0Općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje plaćanja premije osiguranje poljoprivrednih kultura u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 1. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javni pozivom za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja i Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Stranica 2 od 11