Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

centar ferdinandovcaNa temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15. i 5/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21),  općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu.

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama za 2024 kultura

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi


Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

Upute za prijavitelje

Kriteriji ocjenjivanja projekata/programa udruga prijavljenih na Javni poziv za predlaganje projekata javnih potreba u kulturi koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2024. godinu

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE O PROVEDBI PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac B.1. - Opisni izvještaj projekta ili programa

Obrazac B.2. - Financijski izvještaj projekta ili programa

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024.

traktor ilustracijaPozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2024. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 20.000,00 eura, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2024. godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.

Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 2.500,00 eura.

 

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 15.500,00 eura.

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 2.000,00 eura.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web stranici: www.ferdinandovac.hr.

Javni poziv traje do  najkasnije do 22. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024.

 

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2024. godinu

 

Obrasci:

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u 2024.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2024.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimice i krmače u 2024.

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

doktor ambulanta ilustracijaOpćinski načelnik objavljuje Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac.

U svrhu osiguranja dostupnosti i kontinuiteta primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac donijelo je Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac, a Program je usmjeren na zapošljavanje doktora medicine/doktora medicine specijalista obiteljske medicine na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu i zadržavanje na navedenom radnom mjestu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu može podnijeti doktor medicine/doktor medicine specijalista obiteljske medicine zaposlen na neodređeno, puno radno vrijeme u ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Ferdinandovcu.

Zahtjev se podnosi na način i u roku propisanima Javnim pozivom.

Javni poziv za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu sukladno Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac

Obrazac 1 Zahtjev za ostvarivanje prava na poticajnu naknadu za 2024. godinu

Program mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

centar ferdinandovcaNa temelju članka 11. Programa potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/23), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 2. veljače 2024. raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini.

 

Program potpora za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2024.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2024.

 

Obrasci za prijavu:

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 1.

Zahtjev za dodjelu potpore - MJERA 2.

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o nastavku obavljanja djelatnosti min. 2 godine

Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

kljuc kuca ilustracijaUVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAO I NAČIN PRIJAVE NA JAVNI POZIV PROPISANI SU JAVNIM POZIVOM (DOSTUPAN OVDJE)!

Predmet Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je podnošenje prijava za korištenje bespovratnih sredstava u okviru mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja sukladno Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/23) (DOSTUPAN OVDJE).

U okviru ovog Javnog poziva prijave se mogu podnijeti za korištenje sljedećih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja:

 

- Mjera 4.1. Financijska pomoć pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE)

 

- Mjera 4.2. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor (OBRASCI DOSTUPNI OVDJE).

 

Dodatna pojašnjenja Javnog poziva dostupna su u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac ili pozivom na broj: 048/817-013 (u uredovno vrijeme Odjela) odnosno slanjem upita na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

rusenje kuce ilustracijaNa temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 28/23) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 1. veljače 2024. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini.

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati  će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2024. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 1.200,00 eura.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2024. godinu za tu namjenu.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2024. godine.

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2024. godini

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje

Stranica 2 od 20