Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

uklanjanje ruševne kuće, ilustracija

Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/22) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), općinski načelnik Općine Ferdinandovac dana 29. lipnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini.

 

Temeljem ovog Javnog poziva Općina Ferdinandovac sufinancirati  će troškove rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine u 2022. godini u vlasništvu fizičkih osoba, u visini stvarno nastalih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

Sufinanciranje će se vršit temeljem podnesenih zahtjeva za sufinanciranje troškova uz ispunjenje uvjeta iz ovog Javnog poziva i Odluke o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini, a do utroška sredstava osiguranih u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2022. godinu za tu namjenu.

 

Zahtjevi se podnose najkasnije do 5. prosinca 2022. godine.

 

Javni poziv za sufinanciranje rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

 

Odluka o sufinanciranju rušenja i uklanjanja ruševnih objekata na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini

 

Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sport golOdlukom se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu, a koji je 5. travnja 2022. godine objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr  .

Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Odluka o sufinanciranju projekata/programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sufinanciranje poslovna ilustracijaOdlukom se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu, a koji je 5. travnja 2022. godine objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac www.ferdinandovac.hr .

Odluka o sufinanciranju projekata/programa udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. Godinu

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

centar ferdinandovcaTemeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15 i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Upute za prijavitelje

 

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

sport golTemeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ 74/2014, 70/17. i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (,,Narodne novine" broj 26/15. i 37/21), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15 i 5/22), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu.

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Upute za prijavitelje

 

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA/PROGRAMA:

Obrazac A.1. - Opis projekta/programa

Obrazac A.2. - Proračuna projekta/programa

Obrazac A.3. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac A.4. - Izjava o partnerstvu

Obrazac A.5. - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac A.6. – Izjava o ispunjenim obvezama

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022.

Poljoprivredno polje, nasadPozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine Ferdinandovac za 2022. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 145.000,00 kuna, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2022. godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.

Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 15.000,00 kuna.

 

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 120.000,00 kuna.

Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača

poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u iznosu od 10.000,00 kuna.

Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web stranici: www.ferdinandovac.hr.

Javni poziv traje do  najkasnije do 28. prosinca 2022. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno koji uvjet prije nastupi.

Dodatne informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022.

Program potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2022. godinu

 

Obrasci:

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura u 2022.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2022.

 

Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2022.

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Stranica 4 od 17