Poziv na testiranje i intervju

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 91/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, upućuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

LISTA KANDIDATA

Upute i obavijesti kandidatima

Sukladno članku 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 91/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisao je Natječaj za imenovanje Pročelnice/ika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršitelica/telj, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 71. od 3. kolovoza 2016. godine, te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Preuzmite obrasce IZJAVE

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA FERDINANDOVAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 28. srpnja 2016. donio je

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnice/pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Opširnije...

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

NATJEČAJ ZA PROČELNIKA
KLASA: 112-01/16-03/30
URBROJ: 2137/15-16-1
Ferdinandovac, 29. srpnja 2016.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11), općinski načelnik Općine Ferdinandovac, raspisuje

Natječaj za imenovanje pročelnice/ika na neodređeno vrijeme

– pročelnica/ik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Ferdinandovac – 1 izvršiteljica/izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca:

Opširnije...

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

Temeljem članka 24. stavka 5. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 98/08. i 61/11.), u postupku provedbe Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, općinski načelnik Općine Ferdinandovac, donosi

Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac

1. Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ferdinandovac, KLASA: 022-05/16-03/30, URBROJ: 2137/15-16-1 od 4. svibnja 2016. godine, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Burzi rada, dana 5. svibnja 2016. godine.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova Odluka objaviti će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac, www.ferdinandovac.hr

OPĆINSKI NAČELNIK: Branko Kolar, prof.

Javni poziv A-003011

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 30/15), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13), članka 3. Proračuna Općine Ferdinandovac za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 16/15), Mišljenja o usklađenosti potpora male vrijednosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 404-01/16-01/14; URBROJ: 525-07/0212-16-2 od 07. ožujka 2016. godine i točke VII. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Ferdinandovac za 2016. godinu, („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/16) općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje

Javni poziv A-003011 – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava ili junica poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac

Preuzmite Zahtjev za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja

Stranica 5 od 7