Izmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

Traktor ore na poljuOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac donio je Izmjene Javnog poziva za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

 

Ovdje  možete preuzeti pročišćeni tekst Javnog poziva s izmjenamaIzmjene Javnog poziva za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura.

Izmjene su u tekstu Javnog poziva označene crvenom bojom.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  1. osigurana sredstava za provođenje aktivnosti Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja, povećana su s 5.000,00 kuna na 15.000,00 kuna,
  2. produljen je rok trajanja poziva i rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje do 28. prosinca 2020. godine (odnosno do utroška sredstava),
  3. korisnik potpore može ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da je platio najmanje 30% iznosa ugovorene premije osiguranja.

Izmjene Javnog poziva su sukladne su Programu potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.  i  Izmjenama Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

Obrasci za prijavu na Javni poziv:

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Javni poziv za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

Krave na livadi, ilustracijaOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 28. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javnim pozivom za Mjeru 2. – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica , Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020. i Izmjenom Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 910-04/20-09/317, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-1, od 4. rujna 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0237, i članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13, 1/18. i 5/20), općinski načelnik Općine Ferdinandovac objavljuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta „POMOĆ JE MOĆ”.

 

Natječaj je objavljen i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje : https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=109814065

EU ESF projekt lenta

Javni poziv za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura

tractor working the farmland soil agriculture farmers t20 AVoVP0Općinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje Javni poziv za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja.

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji s područja Općine Ferdinandovac : obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti da podnesu zahtjev za sufinanciranje plaćanja premije osiguranje poljoprivrednih kultura u 2020. godini.

Rok podnošenja zahtjeva je do 1. prosinca 2020. godine ili do iskorištenja sredstava  osiguranih za tu namjenu u Proračunu Općine Ferdinandovac za 2020. godinu.

Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija, rokovi te uvjeti za ostvarivanje prava na potporu propisani su Javni pozivom za Mjeru 1. – Plaćanje premije osiguranja i Programom potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2020.

 

Obrasci:

 

-        Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja

-        Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

U srijedu, 24. lipnja 2020., s početkom u 19,00 sati održano je javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac KLASA: 940-04/19-01/03, URBROJ: 2137/15-01-20-1 od 13. svibnja 2020. godine. U nastavku teksta dostupan je Zapisnik s javnog otvaranja.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ferdinandovac

Stranica 3 od 12