Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice područja Dravski Peski

direktor ugovorTurističko vijeće Turističke zajednice Područja Dravski Peski dana 6. studenog 2023. godine raspisalo je Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice područja Dravski Peski.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od četiri godine, uz puno radno vrijeme

Javni natječaj objavljen je na mrežnoj stranici Turističke zajednice Područja Dravski Peski, a dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://dravskipeski.hr/novosti/istaknute-novosti/javni-natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-direktoraice-turisticke-zajednice-podrucja-dravski-peski1

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2023./2024.

nominated t20 GgOalYOpćinski načelnik Općine Ferdinandovac raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2023./2024.

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2023./2024.

Rok za prijavu je od 10. listopada do zaključno 3. studenog 2023. godine.

Obrasci za podnošenje prijave na Javni natječaj:

Prijava na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Ferdinandovac u akademskoj godini 2023./2024.

Izjava o broju članova domaćinstva

Izjava o neprimanju studentske stipendije/kredita

Privola za obradu osobnih podataka

Obrasci za dodatne bodove:

Izjava za djecu samohranih roditelja

 

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija

Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Općine Ferdinandovac

POZIV za podnošenje prijava štete nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Općine Ferdinandovac

POPLAVA

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode poplava na području OPĆINE DRNJE, OPĆINE FERDINANDOVAC, OPĆINE GOLA, OPĆINE HLEBINE, OPĆINE LEGRAD i OPĆINE PETERANEC, KLASA: 920-02/23-01/41, UR.BROJ: 2137-04/11-23-7 od 16.08.2023. objavljuje se

POZIV

za podnošenje prijava štete

nastale djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE na području Općine Ferdinandovac

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina koje su bile ugrožene poplavom na području Općine Ferdinandovac da prijave štete Općini Ferdinandovac nastale na poljoprivredi i građevinama djelovanjem prirodne nepogode – POPLAVE u  razdoblju od 06.08. do 09.08. 2023. godine.

Prijava štete se podnosi na propisanom Obrascu PN koji je priložen uz ovaj Poziv.

ROK ZA PRIJAVU zaključno do 24. kolovoza 2023. godine.

 

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

- za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)

- za štete na stambenim, gospodarskim objektima dostaviti fotografije oštećenja (nije obavezno).

Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIBPG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje i/ili broj katastarske čestice.

U prijavi štete na poljoprivrednoj kulturi potrebno navesti poljoprivrednu kulturu, površinu (u ha) i postotak štete za poljoprivrednu kulturu.

Kod ispunjavanja obrasca obvezna su sva polja od važnosti za područje i vrstu štete.

Popunjeni i potpisani obrazac možete dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Ferdinandovac u uredovno vrijeme odjela ili e-mailom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju.

Napominjemo da je samo potpuno popunjen i pravodobno dostavljen Obrazac PN moguće dalje upisati u aplikaciju Registra štete.

Kontakt broj za dodatne informacije: 048/817-013.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

na području Općine Ferdinandovac

Obrazac PN (obrazac za prijavu štete)

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Izmjena Javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 24. sjednici održanoj 10. svibnja 2023. godine donijelo je Program o izmjeni Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i mladih osoba na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/23).

Sukladno donesenoj izmjeni Programa mijenja se Javni poziv mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini (dalje u tekstu: Javni poziv) kako slijedi:

U točki II. Javnog poziva „KORISNICI MJERA IZ JAVNOG POZIVA“ mijenja se podtočka 5. te sada glasi:

„5. da najmanje jedan od bračnih/izvanbračnih drugova ima minimalno završenu osnovnu školu“.

Izmjena javnog poziva mladim obiteljima i mladim osobama za dostavu prijava za korištenje mjera za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Ferdinandovac u 2023. godini

Javni poziv zajedno sa svim pripadajućim obrascima objavljen je na mrežnoj stranici Općine Ferdinandovac: https://www.ferdinandovac.hr/index.php/20-opcina/natjecaji/1003-javni-poziv-mladim-obiteljima-i-mladim-osobama-za-dostavu-prijava-za-koristenje-mjera-za-pomoc-pri-rjesavanju-stambenog-pitanja-na-podrucju-opcine-ferdinandovac-u-2023-godini

Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

sport-gol.jpgOdluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

 

Zapisnik o ocjenjivanju prijavljenih programa ili projekata udruga Općine Ferdinandovac na Natječaj za predlaganje projekata javnih potreba u sportu koji su od interesa za Općinu Ferdinandovac za 2023. godinu

Stranica 3 od 20